Davtentutz

Privacyverklaring

Uw bezoek aan onze website doet ons genoegen en we willen u graag bedanken voor uw interesse in onze onderneming en onze producten. Bescherming van uw privacy bij het gebruik van onze website wordt door ons erg belangrijk gevonden. We willen u daarom graag in kennis stellen van onderstaande informatie.

1) Verzamelen, verwerken en gebruik van persoonsgegevens

U kunt onze website bezoeken, zonder uw persoonsgegevens te verstrekken. Bij elke toegang tot onze website worden gebruiksgegevens door de internetbrowser doorgegeven en opgeslagen in zogenaamde logbestanden, zoals de datum en het tijdstip van het bezoek, de titel van de bezochte pagina, het overgedragen gegevensvolume en de gebruikte provider. Deze data-overdracht kan niet herleid worden tot een specifieke persoon en dient uitsluitend om een probleemloze werking van onze website te kunnen waarborgen en om ons aanbod te verbeteren.
Persoonsgegevens worden verzameld, wanneer u deze vrijwillig aan ons verstrekt voor de uitvoering van een overeenkomst of bij de opening van een klantenaccount. De gegevens die verzameld worden, zijn dezelfde die u invoert in de gebruikte formulieren. Het verwijderen van uw klantenaccount is ten alle tijden mogelijk door ons hierover te berichten via een van de onderstaande contactmogelijkheden. Wij bewaren en gebruiken de door u verstrekte gegevens voor de afwikkeling van de overeenkomst. Na het beëindigen van de overeenkomst of de verwijdering van uw klantenaccount blijven uw gegevens met het oog op toepasselijke bewaartermijnen met betrekking tot belastingen en handelsrecht opgeslagen, maar deze worden na afloop van de termijnen gewist, voor zover u niet uitdrukkelijk toestemming verleend hebt voor het verdere gebruik van uw gegevens of een wettelijk toegestaan verder gebruik van gegevens van onze site voorbehouden is, waarover wij u hieronder verder zullen informeren
Wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via het contactformulier of per e-mail) worden persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens bij het gebruik van een contactformulier worden opgeslagen, is zichtbaar in het betreffende formulier. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de beantwoording van uw bericht of voor het opnemen van contact en worden voor de hiermee in verband staande technische administratie opgeslagen en gebruikt. Uw gegevens worden na de behandeling van uw vraag gewist, indien u dit wenst en voor zover de verwijdering niet in strijd is met de wettelijke bewaarverplichtingen.
Voor onze eigen commerciële doeleinden behouden wij ons het recht voor, uw voor- en achternaam, uw adres en – voor zover wij deze aanvullende gegevens van u ontvangen hebben bij het aangaan van een overeenkomst – uw titel, academische graad, geboortejaar en uw beroep of bedrijfsnaam in samengevatte lijsten op te slaan en te gebruiken voor het toesturen van interessante aanbiedingen en informatie over onze artikelen per post. U kunt op elk gewenst moment bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van uw gegevens voor dit doeleinde door op een van de hieronder beschreven manieren contact met ons op te nemen.

2) Nieuwsbrief

Uw persoonsgegevens worden alleen in de vorm van een nieuwsbrief gebruikt voor reclamedoeleinden. U ontvangt van ons alleen een nieuwsbrief wanneer u hier uitdrukkelijk in toegestemd hebt: ’Ja, ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen.’ U kunt zich altijd afmelden voor de nieuwsbrief door op de daarvoor bedoelde link in de nieuwsbrief te klikken of door middel van een bericht, waarna uw e-mailadres onmiddellijk wordt gewist.

3) Doorgeven van persoonsgegevens

3.1 Door ons verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst doorgegeven aan de met levering belaste transportonderneming, voor zover dit voor levering van de goederen noodzakelijk is, en uw betalingsgegevens geven we in het kader van de afwikkeling van betalingen door aan de daarmee belaste kredietinstelling.

3.2 Bij betaling met creditcard via PayPal of via automatisch incasso via PayPal verstrekken wij uw betalingsgegevens in het kader van de betalingsafwikkeling aan PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg. Meer informatie over gegevensbescherming bij PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. vindt u hier: https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=nl_NL.

4) Cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijker te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, wordt door ons op verschillende pagina’s gebruik gemaakt van zogenaamde cookies. Hierbij gaat het om kleine tekstbestanden, die op uw apparaat opgeslagen worden. Sommige van de cookies die we gebruiken, worden aan het eind van de browser-sessie, dus na het afsluiten van uw browser, weer gewist (zogenaamde sessie-cookies). Andere cookies blijven op uw apparaat aanwezig en stellen ons in staat uw computer bij uw volgende bezoek te herkennen (zogenaamde permanente cookies). U kunt uw browser zo instellen, dat u over de instelling van cookies geïnformeerd wordt en per geval kunt beslissen of u de cookies accepteert of weigert. Het weigeren van cookies kan de functionaliteit van onze website beperken. U kunt uw browser zo configureren dat alle cookies geaccepteerd of geweigerd worden of dat u over de overdracht van cookies geïnformeerd wordt. Hiertoe volgt u de volgende stappen, al naar gelang uw browser.
Microsoft Internet Explorer:
1. Ga naar het menu ’Extra’ en kies ’Internetopties’
2. In ’Internetopties’ klikt u op het tabblad ’Privacy’
3. U kunt hier uw veiligheidsinstellingen voor internetgebruik aanpassen. Hier kunt u bijvoorbeeld aangeven of u cookies wilt accepteren of blokkeren en ziet u wanneer welke cookies opgeslagen zijn.
4. U dient vervolgens de instellingen te bevestigen door op ’ok’ te klikken

Mozilla Firefox :

1. Ga naar het menu ’Extra’ en kies ’Instellingen’.
2. Klik op ’Privacy’
3. In het menu ’Privacy’ kiest u ’Aangepaste instellingen’ in het uitrolmenu.
4. U kunt nu aangeven of u cookies wilt accepteren of blokkeren. Verder kunt u instellen hoe lang u cookies wilt opslaan en of u eventueel uitzonderingen (websites) voor deze instelling wilt maken.
5. Vervolgens dient u de instellingen te bevestigen door op ’ok’ te klikken.

Google Chrome :
1. Klik in het ’Chrome’-menu in de werkbalk van de browser (bovenaan in het scherm)
2. Kies nu ’Instellingen’ en ga naar ’Geavanceerd’
3. Ga bij ’Privacy’ naar ’Instellingen voor content’.
4. Hier kunt u instellingen aanpassen onder het kopje ’Cookies’.
Cookies wissen
Vooraf ingestelde cookies blokkeren
Vooraf ingestelde cookies toestaan
Vooraf ingestelde cookies en sitegegevens wissen bij het afsluiten van de browser
Uitzonderingen voor cookies van bepaalde websites toelaten
5. Klik vervolgens op ’beëindigen’ om uw instellingen op te slaan
6. Het Instellingsvenster van de browser kan nu gesloten worden

Apple Safari:
1. Klik op het tandwielsymbool in de symboollijst van de browser (rechtsboven in het beeldscherm
2. Kies nu ’ Voorkeuren’.
3. In het menu, dat zich nu opent, klikt u nog een keer op ’ Voorkeuren ’
4. Kies in het volgende venster het tabblad ’Privacy’.
5. Om cookies te deactiveren, markeert u het hokje ’altijd’ bij ’cookies blokkeren’. Als u cookies wilt reactiveren, markeert u het hokje ’altijd’.
6. Vervolgens moeten de instellingen toegepast worden. Als u geen van de bovengenoemde browsers gebruikt, kiest u ’Cookies’ in het hulpmenu om te achterhalen waar het thema cookies wordt behandeld.

5) Gebruik van Google AdWords Conversion-Tracking

Deze website maakt gebruik van het online wervingsprogramma "Google AdWords” en in het kader daarvan vindt Conversion-Tracking plaats. Het cookie voor Conversion-Tracking wordt geplaatst wanneer een gebruiker op een door Google beheerde advertentie klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden opgeslagen. Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid en zijn niet bedoeld voor identificatie van de persoon van de betreffende gebruiker. Brengt de gebruiker een bezoek aan bepaalde pagina's van deze website en is het cookie nog niet verlopen, kunnen Google en wij zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke klant van Google AdWords ontvangt een ander cookie. Zodoende kunnen cookies dus niet via de websites van klanten van AdWords gevolgd worden. De met behulp van de Conversion Cookies verzamelde informatie dient ertoe conversiestatistieken te generen voor klanten van AdWords, die voor Conversion-Tracking gekozen hebben. De klanten komen zo het totale aantal gebruikers te weten dat op uw advertentie heeft geklikt en dat is doorgestuurd naar een van een Conversion-Tracking Tag voorziene pagina. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee de gebruiker in persoon kan worden geïdentificeerd. Wanneer bezoekers niet aan Tracking willen deelnemen, kunnen ze gebruik hiervan tegengaan door het cookie van Google Conversion-Tracking via de instellingen van hun internetbrowser bij gebruikersinstellingen te deactiveren. Ze worden dan niet in de Conversion-Tracking statistieken opgenomen.

Op het onderstaande internetadres vindt u gedetailleerde informatie over de bepalingen voor gegevensbescherming van Google: http://www.google.de/policies/privacy/

6) Gebruik van You Tube-video's

Deze website maakt gebruik van de embed-functie van YouTube voor het weergeven van filmpjes die worden aangeboden door 'YouTube’. Zodra de video/video's wordt/worden weergegeven, gelden de extra voorwaarden voor de bescherming van persoonsgegevens (opslaan van persoonsgegevens) van de aanbieder. Wanneer de embedded YouTube-video's worden afgespeeld, wordt door de aanbieder gebruik gemaakt van YouTube-cookies, met als doel informatie te verzamelen over de gebruiker. Volgens YouTube worden deze gegevens gebruikt voor het maken van videostatistieken, met als doel de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en misbruik tegen te gaan. Onafhankelijk van de weergave van de embedded video's wordt bij elke keer dat u de website bezoekt, een verbinding gemaakt met het Google-netwerk 'DoubleClick', wat buiten ons om uw gegevens kan gebruiken.

Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube vindt u in het privacybeleid van de aanbieder op: https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/

7) Webanalysedienst

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zgn. "cookies", tekstbestanden, die op uw computer opgeslagen worden en die analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken doorgezonden naar een Google server in de VS en daar opgeslagen.

In geval van activering van IP-anonimiseren op deze website, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in ander land dat is aangesloten bij de Europese Economische Ruimte (EER) van tevoren verkort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres doorgezonden naar een Google server in de VS en daar opgeslagen. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en voor meer uitgebreide, met het gebruik van de website samenhangende dienstverlening aan de exploitant van de website. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies tegengaan door uw browser dienovereenkomstig in te stellen. We wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien de registratie door Google van de door het cookie verzamelde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) en de verwerking door Google van deze gegevens tegengaan door de in de volgende link ter beschikking gestelde browser plug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
We wijzen u erop dat deze website gebruik maakt van Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp()" en daarom IP-adressen alleen verkort verder verwerkt, om zo uit te sluiten dat deze informatie rechtstreeks tot personen herleid kan worden.

8) Informatie over de rechten van de klant en contact

U heeft recht op kosteloze informatie over van u opgeslagen gegevens, evenals zo nodig recht op rectificatie, afscherming of wissen van deze gegevens. Wanneer u verdere vragen heeft over verzamelen, verwerken of gebruik van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op. Hetzelfde geldt voor verzoeken met betrekking tot informatie, afscherming of wissen en rectificatie van uw persoonsgegevens, evenals voor herroeping van gegeven toestemming. Het contactadres vindt u in ons colofon.